پمپ های پیستونی دبی متغیر مطابق استاندارد Rexroth تولید شده و بر روی ماشین آلات صنعتی،راهسازی و حفاری استفاده می شود. انتخاب مناسب سایز و مدل پمپ امکان تطابق عملی با هر کاربردی را فراهم می سازد. انواع پمپ های دبی ثابت و دبی متغیر فشار بالا برای مدارهای هیدرولیک باز طراحی شده اند. در پم پهای دبی متغیر، جریان متناسب با سرعت دوران و جابجایی تغییر می کند. این کار به صورت نا محدود از طریق تنظیم صفحه فشاری امکان پذیر است. طراحی فشرده و اقتصادی و بازده بهینه و توان بالا از ویژگی های این پمپ ها می باشد. از خصوصیات برجسته این گونه پمپ ها این است که پیستون و رینگ پیستون به صورت یک تکه تولید شده اند. قابلیت اضافه شدن انواع شیرهای کنترلی در مدلهای مختلف پیستونی وجود دارد. کنترل دستی، کنترل فلو و کنترل پروپرشنال از رای جترین مدلهای این سری به شمار می رود.

Axial Piston Pumps
Rexroth Design

Axial Piston Pumps According to Rexroth design uses the latest state of the art engineering to bring the customer highest level of efficiency and reliability. The Axial pumps are class leading in high power density while keeping an economical design and keeping dimensions to a minimum. Vicktor offers a full range of axial piston pumps that will cover all the industry needs with open or closed circuits, with a wide pressure range. Easy installation, entrancement and parts replacement make our pumps the best choice for your business. A continuous development in the industry ensures the best quality axial piston pumps on the market.

زبان فارسی

Contact Us

Office

Add: No.1173 , Next to the Ghoran cultural center , Ghazvin Ave  , Tehran , Iran

TeL : +9821 - 55784295-8

TeL : +9821 - 33916604

Site Partners