فرم درخواست مشاوره فنی

نام و نام خانوادگی(*)
نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمائید.

با پر کردن این فرم شما می توانید در کمترین زمان از مشاوران فنی مجموعه لاران به صورت رایگان استفاده نمائید

بارگذاری عکس دستگاه(*)
بارگذاری تصویر پرسنلی خود را با سایز 1000کیلوبایت بارگذاری نمائید.

در صورت نیاز عکس از دستگاه ارائه دهید

شرکت(*)
کد ملی صحیح خود را تایپ نمائید.

تلفن ثابت(*)
تلفن ثابت خود را تایپ نمائید.

تلفن همراه(*)
تلفن همراه خود را تایپ نمائید.

نشانی ایمیل(*)
نشانی صحیح ایمیل خود را تایپ نمائید.

سمت در شرکت(*)
سوابق آموزشی و تحصیلی خود را تایپ نمائید

آدرس(*)
میزان حقوق پیشنهادی خود را تایپ نمائید.

مورد(*)
میزان حقوق پیشنهادی خود را تایپ نمائید.

لطفا مورد مشکل ساز دستگاه را توضیح دهید

  

زبان فارسی

Contact Us

Office

Add: No.1173 , Next to the Ghoran cultural center , Ghazvin Ave  , Tehran , Iran

TeL : +9821 - 55784295-8

TeL : +9821 - 33916604

Site Partners